SORGED - Sorgun Gençlik Derneği

Misyon

Misyonumuz

  • "Gençlerimiz evrensel değerler üretir" anlayışı çerçevesin de çalışan gönüllülerimiz,
  • Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine yönelik, kültür, sanat, eğitim ve sosyal alanlarda yetiştirerek topluma kazandırmak,
  • Gençlerimizin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve dünya için önemli olduğunu göstermek,
  • Her gencin Türkiye’nin ilerlemesi konusunda aktif roller üstlenmelerini sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası değerlerimizi üretip, geliştirerek küresel dünyanın oluşumuna katkı sağlamak
  • Toplumumuzdaki bireylerin gençlerimize yönelik bilinçlerini olumlu yönde değiştirerek maddi manevi desteği için farkındalık oluşturmak, bu algıyı sürdürmek ve arttırmak.

Vizyonumuz

  • Gençlerimizin sürekli değişen ve gelişen dünyanın hızına uyum sağlamasına yardımcı olmak ve gençlerimizin dinamik gücü ile küresel dünya da ortak ve kabul edilebilir değerler benimseyerek ve üreterek büyük bir ekip oluşturmaktır.
Dernek Scripti: Medya İnternet