SORGED - Sorgun Gençlik Derneği

Misyon

"Gençlerimiz evrensel değerler üretir" anlayışı çerçevesin de çalışan gönüllülerimiz,

Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine yönelik, kültür, sanat, eğitim ve sosyal alanlarda yetiştirerek topluma kazandırmak,

Gençlerimizin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve dünya için önemli olduğunu göstermek,

Her gencin Türkiye’nin ilerlemesi konusunda aktif roller üstlenmelerini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası değerlerimizi üretip, geliştirerek küresel dünyanın oluşumuna katkı sağlamak

Toplumumuzdaki bireylerin gençlerimize yönelik bilinçlerini olumlu yönde değiştirerek maddi manevi desteği için farkındalık oluşturmak, bu algıyı sürdürmek ve arttırmak.

Dernek Scripti: Medya İnternet