SORGED - Sorgun Gençlik Derneği

Hakkımızda

“Evrensel Değerler Üretilebilen Gençler Dünyayı Değiştirebilir ”

Sorgun Gençlik Derneği; 2012 yılında “Sorgun Gençlik Grubu” adı altında temelleri atılan bağımsız bir gençlik kuruluşudur. Toplumumuzda ki gönüllülük bilincini geliştirmek üzere gönüllü dört gencin bir araya gelerek kurduğu grup her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. Gençlerimizi ve gençlik değerlerimizi içine alan faaliyetlerimizle kalıcı ve köklü değişimler oluşturma bilincinden yola çıkarak çeşitli kuruluşlarla işbirliği içerisinde birçok başarılı çalışmalara imza atmış ve büyük bir ekip olma yolunda hızlı ilerlemeler kaydetmiştir. Etkinlik alanımızın genişlemesi ile birlikte 28.11.2014 yılın da derneğimiz tüzel kişiliğini kazandı ve SORGED Sorgun Gençlik Derneği adını aldı. Bugün derneğimiz nitelik ve nicelik bakımından güçlü bir ekiple daha kapsamlı ve etkili programlar yaparak büyük bir gençlik kitlesine ulaşmaktadır.

SORGED; Gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanların da çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmak, gençlerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi ve beceri gibi konular da yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz de gönüllü bireylerin, farklı nitelik ve yeteneklere sahip, ilgi alanlarını ve kapasitelerini daima canlı tutan öğrenci, öğretmen, çalışan ve gençlik ruhunu hisseden kişilerden oluşmaktadır.

Derneğimiz, gönüllülük kavramını ulusal kimliğimizden ve değerlerimizden feragat etmeden ilerleme ve uygarlık yolunda demokratik katılımı sağlama, hukukun üstünlüğünü benimseyerek, insan haklarına dayalı yaşam biçimini ve ortak kültürel unsurları geliştirmeyi kabul etmekte ve bu bilinci oluşturma amacını gütmektedir. Tüm dünya bütünlük içinde yaşamaya muhtaçtır ve bu nedenle tüm ülke bireylerinin uyum içerisinde ortaklaşa başarabileceği hedefler vardır.

SORGED; “Evrensel Değerler Üretilebilen Gençler Dünyayı Değiştirebilir ” anlayışını benimseyerekGençlerimizin yaşamsal, zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimlerine gerekli değerin verildiği ve bu önemli doğrultuda ülkemize ve küresel dünyaya katkı sağlayan etkinlikler yapmaktadır. Çalışma alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği oluşturmayı, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmayı, sinerji oluşturmayı ve çift yönlü etkili iletişimi sürdürmeyi ilke edinmektedir. 

Sorgun Gençlik Derneği gençlerimizin değişime sağlayacağı katkıya olan inancını ve ilk gün ki heyecanını koruyarak, gönüllü gençlerimizle ve gençlik alanında çalışanlarımızla birlikte projelerimizi geliştirmekte ve güçlendirmektedir…

Dernek Scripti: Medya İnternet