×
Misyonumuz

🎯 Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamak, 
🎯 Gençlerimizin ilgi, beceri ve kabiliyetlerine yönelik, kültür, sanat, eğitim, sosyal ve çevre alanlarında yetiştirerek topluma kazandırmak,
🎯 Gençlerimizin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve dünya için önemli olduğunu göstermek,
🎯 Her gencin Türkiye’nin ilerlemesi konusunda aktif roller üstlenmelerini sağlamak,
🎯 Ulusal ve uluslararası değerlerimizi üretip, geliştirerek küresel dünyanın oluşumuna katkı sağlamak
🎯 Toplumumuzdaki bireylerin gençlerimize yönelik bilinçlerini olumlu yönde değiştirerek maddi manevi desteği için farkındalık oluşturmak, bu algıyı sürdürmek ve arttırmak.

Vizyonumuz
Gençlerimizin sürekli değişen ve gelişen dünyanın hızına uyum sağlamasına yardımcı olmak ve gençlerimizin dinamik gücü ile küresel dünya da ortak ve kabul edilebilir değerler benimseyerek ve üreterek büyük bir ekip oluşturmaktır.
Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör